Het lymfesysteem en manuele lymfedrainage ad modum Vodder (MLDV)

MLDV is een massagevorm die het lymfestelsel stimuleert. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht in ons lichaam beter c.q. sneller via de lymfebanen af te voeren. Het afvoeren van vocht is belangrijk, omdat het o.a. drukt op zenuwen, bloedvaten en/of spieren. Het bijzondere van MLDV-therapie is, dat deze niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfestelsel maar vooral ook op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht.

Zeer veel processen verlopen via het lichaamsvocht:

  • Het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen
  • Het uitwisselen van stoffen (bijv. bouw- en afbraakstoffen) of van gassen (bijv. zuurstof, koolzuurgas)

Deze processen die via het lichaamsvocht verlopen, noemen we de waterhuishouding. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door het stimuleren van het lymfesysteem en indirect door het dempen van een verhoogd stressniveau in het lichaam.

In tegenstelling tot de bloedcirculatie, heeft het lymfestelsel alleen een afvoersysteem, waarin lymfevocht stroomt. Het lymfestelsel bestaat uit lymfevaten en lymfeklieren. De lymfevaten vangen resten op van het bloedplasma, vervoeren schadelijke stoffen (zoals virussen, bacteriën, kankercellen, celresten, restanten van ontstekingen) en eiwit moleculen, transporteren deze verder naar de lymfeklieren, die de lymfe filtreren en de eiwitconcentratie reguleren.

De daar aanwezige lymfocyten vallen de schadelijke stoffen aan en halen ze er uit. Ze komen in de bloedbaan terecht en worden via de bloedbaan uitgescheiden door het lichaam, zodat de lymfe gezuiverd verder kan stromen. Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie van ons lichaam. Ons lichaam heeft circa 600 lymfeklieren, vooral in de hals, oksel, lies en buik (darmen 200).

Terug naar Lymfedrainage