Revalidatie na knie- en heupprothese

Wij zijn aangesloten bij het Netwerk Ziekenhuis Gelderse Vallei  Heup en Knie arthrose en revalidatie na  prothese.
Onder begeleiding van de orthopeden wordt volgens een protocol  de patiënt gerevalideerd naar volledig pijnvrij functioneren in het dagelijks leven. Hierbij  staat de patiënt centraal met zijn wensen en  in zijn situatie .
Bij complicaties hebben wij direct overleg met uw orthopeed en kunnen wij (indien nodig)  snel een afspraak regelen.