Triggerpoint behandeling

Een triggerpoint is een plek binnen een structuur, vb. een spier of bot, die bij druk erop een extra pijnprikkel geeft. Dat triggerpoint wordt op een pijnvrije manier behandeld, waarna die structuur veel minder pijnlijk wordt. Resultaat is vaak merkbaar binnen enkele behandelingen. Een triggerpoint behandeling kan ook worden toegepast wanneer de oorzaak van pijn in een andere structuur ligt dan waarin het triggerpoint zich bevindt, vb. in gewrichtskapsel of zelfs een orgaan: die pijn uit zich vaak in alle structuren die behoren binnen datzelfde segment.